Изчислете кръвната група на детето (bg.energymedresearch.com)

Изчислете Кръвната Група

 

Таблиците, предложени в тази статия, ви позволяват бързо да изчислите съвместимостта на кръвната група на субекта с тази на техните родители.

 


Първата схема ни позволява да установим възможната кръвна група на едно дете, като познаваме кръвната група на майката и предполагаемия баща.

За да прегледате таблицата, намерете колоната, съответстваща на кръвната група на бащата, и погледнете между различните линии, които съставляват кръвната група на майката.

  Група на кръвта на бащата  
А B AB 0
Кръвна група на майката А А или 0 А, В, АВ или 0 А, В или АВ А или 0 Кръвната група на детето трябва да бъде:
B А, В, АВ или 0 B или 0 А, В или АВ B или 0
AB А, В или АВ А, В или АВ А, В или АВ А или В
0 А или 0 B или 0 А или В 0

Ако например кръвната група на бащата е 0 и тази на майката е В, детето ще има кръвна група В или 0.

В някои случаи (майка с кръвна група А и баща с група Б) способността на теста да установи бащинство е много ниска (детето може да има всяка от 4-те възможни кръвни групи).

Втората схема позволява да се проследи до кръвната група на бащата, знаейки това на сина и майката.

За да прегледате таблицата, потърсете колоната, съответстваща на кръвната група на детето, и изберете между различните линии, които съставляват тази, която пресича кръвната група на майката.

Някои кутии са скрити, защото такива комбинации не са възможни (едно дете не може да има АВ кръвна група, ако майката е група носител 0).

  Кръвна група на Сина  
А B AB 0
Кръвна група на майката А А, В, АВ или 0 B или AB B или AB А, В или 0 Кръвната група на бащата трябва да бъде:
B А или AB А, В, АВ или 0 А или AB А, В или 0
AB А, В, АВ или 0 А, В, АВ или 0 А, В или АВ  
0 А или AB B или AB   А, В или 0

 

ЗАБЕЛЕЖКА: само в някои специфични случаи тестът за кръвна група може да потвърди или изключи недвусмислено предполагаемо бащинство. Следователно само ДНК анализът може да осигури 100% безопасен резултат. Дори и много рядко, генетичните мутации могат да повлияят на правилата, че дори "невъзможните" деца (напр. Група А или Б от родители 0) могат да станат "възможни".


Тези таблици биха могли да предизвикат съмнения относно някои конкретни случаи. Някои биха могли да попитат например защо двама родители с кръвна група А могат да раждат дете с кръвна група А или 0. За да отговорим на този въпрос, трябва да изясним някои основни понятия за менделската генетика.

Кръвната група на човек се определя от наличието на два алела. Алел е алтернативна форма на даден ген. Например, ген, който контролира характера на "цвета на косата" в животното, може да съществува в два алела: "светлокосият" алел и "тъмнокосата" алел.

https://bg.energymedresearch.com/63826-calculate-the-blood-group

 

Новини

Real Time Analytics