02 411 33 55 0885 490 850

Безвреден неинвазивен ДНК тест за доказване на бащинство и определяне на пола на детето след 9-та гестационна седмица на бременността (с венозна кръв от бременната)

ЦЕНА НА ТЕСТА: 2 400 лв + 20% ДДС (изисква се 200 лв депозит за запазване на час за даване на проби)

Обща информация

За да се разбере кой е биологичния баща на плода още по време на бременността, е нужна ДНК от предполагаемия баща, от бременната и от плода. До скоро ДНК от плода можеше да се изолира само от околоплодната амниотична течност или от клетки на плода, взети чрез хорионбиопсия. Но и двата метода са инвзивни и носят риск за здравето както на бременната, така и на плода.  

„АМГЕНЛАБ” е единствената в България и една от малкото компании в Европа, които вече предлагат на клиентите си най-новия неинвазивен пренатален генетичен тест за бащинство на американската лаборатория DNA Diagnostics Center (DDC).  Пренаталният тест за доказване на бащинство по време на бременността е също толкова точен, колкото и ако се извърши след раждането на детето. Той представлява най-върхова съвременна научна разработка и е уникален дори и в САЩ. Най-важното е, че при този тест рискът за плода е практически нула. Това е така, защото за разлика от широко разпространените до момента ДНК тестове с използване на проби от хорионбиопсия (CVS) и амниоцентеза, взети по инвазивни методи, новият тест се прави с извличане на ДНК на плода от стандартна венозна кръвна проба от бременната жена и се сравнява с ДНК на предполагаемия баща.

Ново! Едновременно с извършване на теста за бащинство, срещу доплащане вече може да поръчате и допълнителен тест за определяне пола на плода.

Как се извършва този тест?

Този най-модерен тест се извършва с изолиране на ембрионална ДНК (cffDNA) от кръвната плазма на бременната жена и се сравнява с ДНК на предполагаемия баща. Извършва се генетичен анализ на 2688 SNP лоси (единични нуклеотидни полиморфизми), като за изчисляване на вероятността за бащинство се използват резултатите от 5 от тях (A = adenine; G = guanine; T = thymine; C = cytosine).

От кои лица се тестват ДНК проби?

 • От бременната майка – 2 епруветки по 5 мл. венозна кръв, която ще бъде взета по стандартния начин в клинична лаборатория в София
 • От тествания мъж (предполагаем баща) - натривка със стерилни дакронови тампони от вътрешната страна на бузата.

Предимства на този тест:

 • Този тест се нарича „неизнвазивен”, защото не носи абсолютно никакъв риск за плода, тъй-като се тества само кръв от бременната
 • може да се направи по всяко време от 10-та започната гестационна седмица на бременността и по-късно, до раждането на детето
 • това е единствения ДНК тест в света, който може да направите след 19-та гестационна седмица. За сравнение, амниоцентеза може само между 15-та и 19-та гестационна седмица, а хорионбиопсия – между 10-та и 14-та гестационна седмица
 • при извършване на тестването в лабораторията двете ДНК се сравняват по 2688 SNP маркера (лоси) в сравнение с 16 до 25 лоси при другите два широко разпространени инвазивни теста
 • отпада необходимостта да се консултирате с гинеколог и да търсите клиника и специалист за вземане на проби (амниоцентеза или хорионбиопсия) от бременната
 • получавате резултата от теста след максимум 10-12 работни дни, който можете да изтеглите сами от страницата ни в интернет

Ограничения за извършване на този тест

 • Не може да бъде извършен преди 10-та гестационна седмица на бременността
 • Не може да даде заключителен резултат при бременни с близнаци. Валиден е само при стандартна единична бременност. При поръчка се изисква медицинска бележка от гинеколог за отсъствие на многоплодова бременност
 • Не може да се извърши след раждането на детето. Тогава се препоръчва извършването на стандартен тест за бащинство
 • Не може да се извърши, ако на бременната жена или на предполагаемия баща някога им е присаждан костен мозък или стволови клетки. Това се декларира при попълване на поръчката за теста
 • Не може да се извърши, ако на майката или на бащата им е извършвано  кръвопреливане през последните седем дни преди вземане на кръвните проби за този тест
 • Лабораторията няма да извърши този тест в случаите, когато има съмнения, че биологичния баща на детето може да е всеки един от двама родствено свързани мъже (например двама братя или от баща и син). Моля при такива съмнения да не поръчвате този тест, тъй-като резултата може да не е верен
 • Тестът не се извършва в случай на положително реагиране на тестовете за СПИН, васерман (сифилис) или австралийски антиген (хепатит В), или при наличие на друго остро заразно заболяване към момента на даване на кръвните проби
 • Този тест не може да се използва за определяне пола на детето или за доказване на наследствени генетични заболявания
 • Кръвните проби за теста се поставят и транспортират до лабораторията в САЩ само в специални контейнери с бар-кодове и документация, предоставени от американската лаборатория чрез АМГЕНЛАБ. Не се приема кръв, взета на друго място или в други епруветки.
 • Важно уточнение: Лабораторията не се обвързва със срокове или гаранция за клиенти, които искат да направят този тест с цел прекъсване на бременността (аборт). Действително разработената технология позволява извличане на ДНК на зародиша най-рано в 9-та или 10-та гестационна седмица, но организмът на различните жени е различен и няма гаранция, че толкова рано в кръвта на бременната ще се появят клетки от ембриона, от които се извлича ДНК. По тази причина е възможно да не се получи резултат от първото тестване и да се наложи повторение на теста след 30 дни. По тази причина препоръчваме този тест да се прави по възможност в по-късна бременност.

Специални изисквания

 • В момента на даване на кръвната проба, бременната жена трябва да е навлязла в 10-та седмица на бременността, за което представя медицинска бележка от гинеколог
 • Бременната жена трябва да покаже отрицателни резултати от лабораторни изследвания за СПИН, сифилис и хепатит В, както и да декларира, че не боледува от друго остро заразно заболяване. Ако не разполага с такива, в деня на даване на кръвните проби ще й бъдат направени експресни тестове за HIV, васерман и австралийски антиген, които се заплащат отделно около 60 лв. общо.

Какви документи се изискват?

Поръчителят на теста трябва да попълни предоставен от нас формуляр-поръчка и участващите лица да подпишат информирано съгласие за извършване на теста, както и да декларират, че не боледуват от остро заразни болести.

Бременната жена трябва да представи бележка от гинеколог, удостоверяваща в коя седмица от бременността се намира.

Тъй-като резултатът ще се използва само за лична информация, от тестваните лица не се изискват лични документи и в документацията и получения резултат ще фигурират само избрани от поръчителя на теста кодове.

Процедура за извършване на теста

1. Свържете се с нас по телефона поне 5 дни преди датата, на която желаете да бъде взета кръвната проба за извършване на теста, и запазете час и дата за процедурата. Моля да отбележите, че кръвни проби могат да се вземат само в дните понеделник или вторник от 08.00 до 09.00 ч. сутринта.

2. Заплатете по банков път депозит от 250 лв., който после се приспада от цената на теста.

3. След получаване на депозита ще ви бъде назначена дата и час за лична консултация 1-2 работни дни преди датата за вземане на кръвната проба, на която задължително присъстват бременната жена и тествания мъж. Ще ви бъде разяснена цялата процедура по извършване на теста и какво ще представлява резултата. По време на тази консултация ще подпишете формуляр-поръчка, формуляр-информирано съгласие и ще декларирате липса на  трансплантация на костен мозък, кръвопреливане и отсъствие на многоплодна бременност. По време на консултацията ще бъде взета ДНК проба със стерилни тампони от устата на предполагаемия баща.

4. В определения ден и час в посочена от нас лаборатория към гинекологичната клиника в София от бременната жена ще бъдат взети 2 епруветки по 5 мл венозна кръв по стандартния начин, както за всички други изследвания. Със същата кръв ще й бъдат направени задължителните изследвания за СПИН, васерман и австралийски антиген, като резултатите ще са готови на същия ден до обяд. Резултатите от тези изследвания се прилагат към кръвните проби, което е задължително изискване по международните стандарти за транс-гранично транспортиране на биологични материали.  
Представителят на АМГЕНЛАБ поема пробите и заключенията от лабораторните тестове и ги изпраща за тестване в американската лаборатория още същия ден по експресна поща, заедно с придружаващите ги документи.

5. След завършване на процедурата, същия ден или в 24-часов срок, клиентът заплаща остатъка от дължимата сума за теста по банков път.

Получаване на резултата

Резултатът от този тест ще бъде готов след 10 работни дни от деня на вземане на кръвните проби, след което може да се изтегли от нашата интернет страница с помощта на предоставена от нас парола.
Ако в поръчката сте отбелязали, че желаете да получите оригинала по пощата и сте посочили адрес, ще получите резултата по куриерска служба СПИДИ с наложен платеж от 10 лв. до 48 часа след получаването на готовия резултат от лабораторията.

Цени и начин на плащане

Цена на теста за бащинство: общо 2880.00 лв. с ДДС, като се изисква 250 лв. депозит за запазване на дата и час за вземане на проби

Цена за определяне пола на плода: 200 лв. Този допълнителен тест се заявява предварително и сумата се доплаща към цената на теста за бащинство

За да видите цената на този тест, моля въведете в долната търсачка тестваните лица и вида на пробите, които ще предоставите за тестване ("бременна майка", "предполагаем баща" и "венозна кръв"). Моля да имате предвид, че за този вид тест не предлагаме експресна услуга.
В посочената цена не са включени лабораторните изследвания за СПИН, васерман и австралийски антиген на бременната и тествания мъж, и се заплащат отделно на място на касата на гинекологичната клиника по неин ценоразпис, приблизително по 60 лв. на човек.
След като се обадите поне 5 дена предварително за резервиране на дата и час за даване на кръвните проби, ще бъдете помолени да преведете по банков път 250 лв. депозит, който после ще бъде приспаднат от крайната цена. Целта на депозита е за покриване на предварителни разходи по маркиране с бар-кодове и заплащане на цената на специалния тестов комплект, който ще бъде предназначен само за вас, и други предварителни разходи.
След като дадете кръвните проби, ще бъдете помолени да преведете по банков път останалата част от сумата за теста. Кръвните Ви проби ще бъдат изпратени за САЩ още същия ден, но няма да започне тестването им докато не внесете пълната сума и ни изпратите по електронната поща сканирана вносна бележка или ни уведомите по телефона за номера на банковия превод.
В случай, че клиентът се откаже от теста и не извърши плащането, кръвните проби се унищожават, а депозита от 250 лв. не се възстановява.

Ако имате допълнителни въпроси или нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас по телефона или електронната ни поща.

ИЗБОР НА ВИД ТЕСТ И ЦЕНА (върху посочените цени се начислява 20% ДДС)

Отбележете целта на теста:

Тестване на 16 лоси, вероятност>99,9%. (Информация за тестване на 20 и 25 лоси вижте тук)

Изберете участници в теста и вида проби (стерилни тампони или предмети) :

ИЗБЕРЕТЕ ВИД ТЕСТ

Бързи отговори на въпроси

 • Не знам кой вид тест ми е нужен
 • Не знам кой вид тест ми е нужен

  За да изберете подходящия за Вас тест, посетете страницата ни "Тестове и цени" или вижте пълния списък с видовете тестове за доказване на бащинство и родство, които предлагаме. За да намерите тест за генетично заболяване, кликнете тук.

  За по-сложните тестове-доказване на родство по съребрена линия, когато се налага тестване на допълнителни лица, трябва да ни се обадите предварително по телефона за уточняване.

  Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте и се свържете с наш експерт по телефона или по електронната поща за безплатна консултация. Влезте в раздел „Контакти” или поръчайте обаждане по телефона в удобно за Вас време от бутон „Поръчай обаждане” и наш експерт ще се свърже с Вас.

 • Искам анонимност и конфиденциалност

  Искам анонимност и конфиденциалност

  АМГЕНЛАБ гарантира пълна дискретност и конфиденциалност при извършване на теста и опазване на тайната на резултата за всички видове тестове. Това е наша възприета и стриктно спазвана бизнес-практика по американски стандарти.

  Тестовете за лична информация извършваме съвсем дискретно и тестваните лица остават анонимни. В резултата от теста няма да бъдат упоменати имената на тестваните лица. Готовият резултат се изтегля от страницата ни само от поръчителя на теста с помощта на предоставена от нас парола.

  При тестове за съд и официални нужди гарантираме 100% конфиденциалност, като резултата от теста ще получат по куриер само спорещите страни, техните адвокати или директно съда, постановил този тест.

  Повече информация за това как осиуряваме тайната на теста и как опазваме личните Ви данни може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Мога ли сам да си взема ДНК пробите?

  Не, не изпращаме комплекти за домашно вземане на ДНК проби. Трябва да запишете час по телефона и да дойдете лично до някоя от манипулационните ни в София, Пловдив или Шумен. Ако желаете тест за представяне в съда, ДНК проби се вземат само в кабинета ни в София срещу представени лични документи и паспортни снимки. 

 • Какво представлява комплекта за ДНК проби?

  Какво съдържа комплектът за вземане на проби?

  Комплектът за вземане на проби съдържа 3 пакетчета със специални стерилни дакронови тампони, пликове за пробите на всяко тествано лице, 2 чифта стерилни ръкавици, подробно упътване за ползване и необходимите формуляри за попълване – поръчка и информирано съгласие. Стерилният тампон представлява 8-10 см. дълга пластмасова тръбичка със специален стерилен дакронов връх за по-добро вземане на клетъчен материал от вътрешната страна на бузата и съхранението му. Повече информация може да намерите в раздел "Важна информация".

 • Как се вземат ДНК пробите?

  Кой и как ще ми вземе пробите?

  За ДНК тест за съд и други официални нужди пробите се вземат задължително от лаборант на АМГЕНЛАБ безплатно в манипулационната ни в София.

  За тест за бащинство по време на бременността венозна кръв се взема в посочена от нас гинекологична клиника в София.

  За ДНК тестове за лична информация проби може да дадете в манипулационните ни в София, Пловдив и Шумен.

  Посещенията в офисите ни за вземане на проби или за консултация се извършват само след предварителна резервация на дата и час. Цената на процедурата за вземане на генетичен материал е общо 50 лв. за всички участващи в теста лица, които се заплащат на място, а сумата за извършване на самия тест, съгласно ценоразписа, се превежда по банковата ни сметка след вземане на пробите. По изключение може да поръчате наш специалист да вземе ДНК проба от новородено в родилните домове в София или Пловдив, за което се заплаща такса 70 лв.

 • Колко струва теста и как се плаща?

  Колко струва теста и как се плаща?

  Цената зависи от много фактори - вид на теста, вид на пробите, брой на тестваните лица, курс на долара, дали е за съд или за лична информация, дали е обикновена или експресна услугата и др. 

  Цената на всеки тест може да изчислите сами, като въведете в търсачката ни на първа страница вида на теста, родствената връзка на тестваните лица и вида на пробите, които желаете да тествате. При по-сложни тестове може да не се калкулира цена, защото е нужно да се тестват повече от две лица. В такива случаи ни се обадете по телефона за консултация и ценова оферта.

  Сумата за всички тестове се заплаща по банков път до 24 часа от предоставянето на пробите. На място се заплаща 50 лв. такса за вземане на ДНК пробите от наш експерт. Само за неинвазивния тест за бащинство по време на бременността се изисква депозит от 250 лв. за запазване на дата и час за вземане на кръвните проби от майката и предполагаемия баща. Номерът на банковата ни сметка може да намерите в раздел "Контакти".

  Кликнете тук за да видите сравнителна таблица с цените на АМГЕНЛАБ с тези на две български лаборатории.

 • Кога и как ще получа резултата?

  Кога и как ще получа резултата?

  При повечето тестове за доказване на родствени връзки чрез тестване на проби с тампони ще получите резултата след 8 до максимум 10 работни при обикновена поръчка и до 5 работни дни за експресна. Но в случай, че поне една от пробите е предмет, резултатът ще е готов след 12 до 14 работни дни. За тестване на криминални улики, за доказване на потекло и за тестовете по време на бременността сроковете са посочени на съответните страници.

  Готовият резултат за тестовете за лична информация, за потекло и от тестване на улики и предмети се изтегля от страницата ни с помощта на предоставена от нас парола. Ако изрично сте посочили в поръчката си, резултатът от вашия тест може да Ви бъде изпратен и по куриер на посочения адрес или до поискване за Ваша сметка с наложен платеж от 15 лв.

  Резултати от тестове за съд и други официални нужди не могат да се свалят от интернет, а се изпращат задължително само по куриерска служба до поръчителите, техните адвокати или до съда, постановил извършването на теста. В зависимост от натовареността на лабораторията, понякога резултатите са готови няколко дена предварително, затова проверявайте по-често с бутон "Изтегли резултат".

 • Има ли експресна услуга?

  Има ли експресна услуга?

  Да, за повечето стандартни тестове за лична информация предлагаме експресна услуга срещу доплащане. Резултатът от експресен ДНК тест за лична информация ще е готов след максимум 5 работни дни от момента на вземане на ДНК пробите и ще можете да си го изтеглите от страницата ни в интернет с предоставена Ви парола. Ако желаете да получите резултата по куриер, за това ще са нужни още 24 часа за големите градове или 2 дни до малките населени места..

  Ескпресните тестове за официални нужди се изпъляват за до 7 работни дни поради необходимостта резултата да бъде нотариално заверен и да го получите лично по куриер. Резултати от официален тест не могат да се изтеглят от страницата ни в интернет.

  • Как мога да повиша точността на теста?

   Как мога да повиша точността на теста?

   Точността на всички видове тестове е винаги 100%, но можете да увеличите стойността на изчислената вероятност за родство (в %). Американската лаборатория използва най-съвременни технологии, гарантиращи 100% точност на резултата и гарантирана вероятност за доказване или отхвърляне на бащинство и майчинство от 99,9% до над 99,9999999% в зависимост от тестваните генетични маркери и броя на тестваните роднини. Стандартно всички тестове се правят чрез сравняване на ДНК по 16 генетични маркера (лоси), което гарантира вероятност за доказване на бащинство поне 99.9%, което е достатъчно по международен стандарт.

   Ако желаете по-голям процент на доказана вероятност за бащинство/майчинство, срещу доплащане може да поръчате тест по 20 или 25 маркера, което е максимално възможното в света в момента, и да получите вероятност над 99.9999999%. Друга възможност да повишите надеждността на теста, е като предоставите и проби от майката, които ще тестваме безплатно. Повече информация може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Изисква ли се проба от майката?

  Изисква ли се проба от майката?

  Само при тестове за бащинство за официални нужди задължително се изискват проби от детето, майката и предполагаемия баща. Във всички останали случаи тестването на майката е по желание на клиента и безплатно, за наша сметка. Но винаги препоръчваме когато има възможност да се тества и майката, защото това повишава процента на вероятността за бащинство и вместо 99,9% може да достигне до над 99,999999% в зависимост от броя на тестваните генетични маркери.

 • Има ли значение възрастта на детето?

  Има ли значение възрастта на детето?

  Не, възрастта няма значение. Проби за ДНК теста за бащинство могат да се вземат дори веднага след раждането му. Ако е в родилен дом в София, поръчайте наш лаборант да дойде и да вземе пробите на място, безплатно за Вас. Предлагаме и тест за бащинство още по време на бременността, който е най-върховата и съвременна технология, известна до момента в света. Този тест се прави с венозна кръв от майката и бащата след 9-та гестационна седмица и е абсолютно безвреден за плода.

 • Как да направя тест ако бащата отсъства?

  Може ли да се направи тест при отсъстващ баща или дете?

  Когато бащата или друго тествано лице отсъства по някаква причина, например е в чужбина, в неизвестност, починало или друга причина, също е възможно да се направи негов ДНК тест, но резултатът ще може да се ползва само за лична (семейна) информация. В тези случаи трябва да предоставите негов или ползван от него личен предмет, от който ще се извлече негова ДНК. Ако лицето се намира в друга държава, АМГЕНЛАБ може да изпрати комплект за вземане и в чужбина, или да съдейства за вземане на проби от представител на DDC Diagnostic Center в над 50 държави по света. Повече информация за приемливите предмети за тестване може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Къде се намира лабораторията?

  Къде се намира лабораторията?

  Това наистина е важен въпрос, ако искате тестът Ви да е истински и точен. Никога не поръчвайте тестове по обяви в случайни сайтове, само защото цената им е ниска. Има лаборатории по света, които поддържат ниски цени, защото не използват последни технологии и не са сертифицирани по международните стандарти. Може да ги познаете по това, че извършват теста бавно, понякога за над 20 и повече дни. В модерните лаборатории повечето процеси са роботизирани, което им позволява да извършват стотици тестове на ден.

  В зависимост от вида му, Вашият тест ще бъде извършен по най-съвременни технологии в една от американските или германски генетични лаборатории, с които работим. Съветваме Ви никога да не поръчвате тест, ако не знаете коя е лабораторията, в коя държава се намира и дали е международно акредитирана! За повече информация вижте раздел „За нас”.

 • Правите ли "кръвно-групов" тест за бащинство?

  Правите ли кръвен тест за бащинство?

  Съжаляваме, но това е много стара и неточна технология за доказване на бащинство и отдавна не се прави в американските лаборатории. Не Ви съветваме да разчитате на точен резултат за доказване на бащинство чрез сравняване на кръвни групи. Биологичният материал, който ще вземем от вътрешната страна на бузата Ви напълно безболезнено, ще съдържа същата ДНК, както кръвта, но получения резултат ще бъде гарантирано точен. Тестваме кръвни проби или петна от кръв единствено за нуждите на дискретните тестове за лична информация или на улики за нуждите на криминалистиката.

  Единствения т. нар. „кръвен” тест, който предлагаме, е за доказване на бащинство по време на бременността с венозна кръв от майката и предполагаемия баща.

 • Трябва ли да идвам лично до София?

  Трябва ли да идвам лично до София?

  Да, за тест за съд или за емиграция е задължително всички тествани лица (по желание и техните адвокати) да присъстват лично при нас в София за проверка на личните документи, вземане на пробите и подписване на нужната документация.

  При другите видове тестове за лична инфомация е възможно да дадете ДНК проби освен в София, също и в манипулационните ни в Пловдив или Шумен.

  За тестове за доказване на потекло не е нужно да посещавате нашите кабинети. Всичко се извършва по куриерска служба „СПИДИ” или Еконт.

  Срещу такса от 50 лв. може да поръчате вземане на ДНК проби от новородени деца още в родилния дом в градовете София и Пловдив. 

 • Искам консултация с експерт

  Искам консултация с експерт

  При затруднения с избора на вида тест за бащинство или друго родство може да се консултирате безплатно с наш експерт по телефона, по електронната поща или натиснете бутон „Поръчай обаждане” и посочете удобно за Вас време. Ако все-пак желаете лична консултация с наш специалист, може да си запазите дата и час за посещение в офиса ни в гр. София. Цената на консултацията за ДНК тестове за бащинство е 30 лв., а за генетични болести е 70 лв., които се заплащат на място.

  Моля не идвайте при нас без запазен час и не чакайте в приемната ни, ако нямате час, защото обикновено клиентите предпочитат да запазят анонимност и не желаят да бъдат виждани. 

  За тестове за генетични заболявания не предлагаме консултация по телефона, а само на място с нашия генетичен експерт с предварително записване.

Real Time Analytics