Неинвазивен тест за доказване на бащинство по време на бременността за официални нужди

Обща информация

Тестовете за доказване на бащинство по време на бременността са също толкова точни, колкото и тестовете, които се извършват след раждането на детето. За да се докаже кой е биологичния баща, заченал детето, е нужна ДНК от предполагаемия баща, ДНК от плода и ДНК на майката, която се изолира по най-съвременни методи от различни биологични проби. Има различни видове такива тестове, които се различават най-вече по вида на тестваната проба от бременната майка (амниотична течност, хорионбиопсия или венозна кръв). Най-голямо значение обаче има доколко процедурата за вземане на тези проби е опасна за здравето на плода и на самата бременна.  

„АМГЕНЛАБ” е единствена в България и една от малкото компании в Европа, които вече предлагат на клиентите си най-новия неинвазивен пренатален генетичен тест за бащинство на американската лаборатория "DNA Diagnostics Center".  Този тест представлява най-върхова съвременна научна разработка и се извършва рутинно в САЩ. Тя позволява да бъде извършен неинвазивен ДНК тест за бащинство още по време на бременността при нулев риск за здравето на плода, за разлика от инвазивните технологии. Това е така, защото за разлика от широко разпространените до момента ДНК тестове с използване на проби от хорионбиопсия (CVS) и амниоцентеза, взети по инвазивни методи, новият тест се прави с извличане на ДНК от стандартна венозна кръвна проба от бременната жена.

Как се извършва този тест?

Този най-модерен тест се извършва с изолиране на ембрионална ДНК (cffDNA) от кръвната плазма на бременната жена и се сравнява с ДНК на предполагаемия баща. Извършва се генетичен анализ на 2688 SNP лоси (единични нуклеотидни полиморфизми), като за изчисляване на вероятността за бащинство се използват резултатите от 5 от тях (A = adenine; G = guanine; T = thymine; C = cytosine).


От кои лица се тестват ДНК проби?

 • От бременната майка – 2 епруветки по 5 мл. венозна кръв, която ще бъде взета по стандартния начин в клинична лаборатория в София
 • От тествания мъж (предполагаем баща) - ДНК проби с натривка със стерилни тампони от вътрешната страна на бузите.

Предимства на този тест:

 • Този тест се нарича „неизнвазивен”, защото не носи абсолютно никакъв риск за плода, тъй-като се тества само кръв от бременната
 • може да се направи по всяко време от 10-та започната гестационна седмица на бременността и по-късно, до раждането на детето
 • това е единствения ДНК тест в света, който може да направите след 19-та гестационна седмица. За сравнение, амниоцентеза може само между 15-та и 19-та гестационна седмица, а хорионбиопсия – между 10-та и 14-та гестационна седмица)
 • при извършване на тестването в лабораторията двете ДНК се сравняват по 2688 генетични маркера (лоси) в сравнение с 16 до 25 лоси при другите два широко разпространени инвазивни теста
 • отпада необходимостта да се консултирате с гинеколог и да търсите клиника и специалист за вземане на проби (амниоцентеза или хорионбиопсия) от бременната
 • всички тествани пълнолетни лица (или техните адвокати) получават по пощата оригинален подписан, подпечатан и нотариално заверен резултат от теста след максимум 10-12 работни дни, който може да се използва в съда и за други официални нужди.

Ограничения за извършване на този тест

 • Не може да бъде извършен преди 10-та гестационна седмица на бременността
 • Не може да даде заключителен резултат при бременни с близнаци. Валиден е само при стандартна единична бременност. Тестваната жена трябва да представи медицинска бележка от гинеколог за отсъствие на многоплодова бременност и в коя седмица от бременността е
 • Не може да се извърши след раждането на детето. Тогава се препоръчва извършването на стандартен тест за бащинство
 • Не може да се извърши, ако на бременната жена или на предполагаемия баща някога им е присаждан костен мозък или стволови клетки. Това се декларира при попълване на поръчката за теста
 • Не може да се извърши, ако на майката или на бащата им е извършвано  кръвопреливане през последните седем дни преди вземане на кръвните проби за този тест
 • Лабораторията няма да извърши този тест в случаите, когато има съмнения, че биологичния баща на детето може да е всеки един от двама родствено свързани мъже (например двама братя или от баща и син). Моля при такива съмнения да не поръчвате този тест, тъй-като резултата може да не е верен
 • Тестът не се извършва в случай на положително реагиране на тестовете за СПИН, васерман (сифилис) или австралийски антиген (хепатит В), или при наличие на друго остро заразно заболяване към момента на даване на кръвните проби
 • Този тест не може да се използва за определяне пола на детето или за доказване на наследствени генетични заболявания
 • Кръвните проби за теста се поставят и транспортират до лабораторията в САЩ само в специални контейнери с бар-кодове и документация, предоставени от американската лаборатория чрез АМГЕНЛАБ. Не се приема кръв, взета на друго място или в други епруветки.
 • Важно уточнение: Лабораторията не се обвързва със срокове или гаранция за клиенти, които искат да направят този тест с цел прекъсване на бременността (аборт). Действително разработената технология позволява извличане на ДНК на зародиша най-рано в 9-та или 10-та гестационна седмица, но организмът на различните жени е различен и няма гаранция, че толкова рано в кръвта на бременната ще се появят клетки от ембриона, от които се извлича ДНК. По тази причина е възможно да не се получи резултат от първото тестване и да се наложи повторение на теста след 30 дни. По тази причина препоръчваме този тест да се прави по възможност в по-късна бременност.

Специални изисквания

 • В момента на даване на кръвната проба, бременната жена трябва да е навлязла в 10-та седмица на бременността, за което представя медицинска бележка от гинеколог
 • Бременната жена трябва да покаже негативни резултати от лабораторни изследвания за СПИН, сифилис и хепатит В, както и да декларира, че не боледува от друго остро заразно заболяване. Ако не разполага с такива, в деня на даване на кръвните проби на място в лабораторията ще й бъдат направени експресни тестове за HIV, васерман и австралийски антиген, които се заплащат отделно около 60 лв.

Какви документи се изискват?

Поръчителят на теста трябва да попълни предоставен от нас формуляр-поръчка и участващите лица да подпишат информирано съгласие за извършване на теста, както и да декларират, че не боледуват от остро заразни болести.

Бременната жена трябва да представи бележка от гинеколог, удостоверяваща в коя седмица от бременността се намира.

Бременната и тестваният мъж трябва да представят: лична карта или паспорт, по 1 бр. скорошна снимка-паспортен формат (с написано име на гърба на латиница и подпис на лицето), да попълнят и подпишат формуляр-поръчка и информирано съгласие с термините и условията за извършване на теста. На място ще им бъде направена обща моментална снимка, която се прилага като доказателство към документацията и копие от нея се представя в съда.

За подробна информация как се поръчва теста, кога и как ще си получите резултата и др., моля посетете раздел „Важна информация” и секция „Бързи отговори на въпроси” в колоната в дясно на тази страница.

Процедура за извършване на теста

Свържете се с нас по телефона или електронната поща поне 5 дни преди датата, на която желаете да бъдат взети кръвните ви проби за извършване на теста, и запазете час и дата за посещение в посочена от нас гинекологична клиника в София, с която работим. Моля да отбележите, че за да стигнат кръвните проби преди края на работната седмицата в лабораторията в САЩ, записваме часове само за дните понеделник или вторник от 08.30 ч. сутринта.
След като запази дата за вземане на пробите, за да се стартира процедурата, клиентът заплаща на АМГЕНЛАБ по банков път депозит от 250 лв., който после се приспада от цената на теста.
Бременната жена и предполагаемият баща идват лично в София в запазения час за даване на кръвните проби. С помощта на наш лаборант ще попълнят формуляр-поръчка, формуляр-информирано съгласие и ще декларират обстоятелства, като наличие на трансплантация на костен мозък, кръвопреливане и отсъствие на многоплодна бременност.
В клиничната лаборатория на гинекологичната клиника от бременната жена ще бъдат взети 2 епруветки по 5 мл венозна кръв по стандартния начин, както за всички други изследвания. От предполагаемия баща също ще бъде взета 5 мл. венозна кръв. Със същата кръв ще им бъдат направени задължителните изследвания за СПИН, васерман и австралийски антиген, като резултатите ще са готови на същия ден до обяд, преди изпращане на кръвните проби за САЩ. Резултатите от тези изследвания се прилагат към кръвните проби, което е задължително изискване по международните стандарти за транс-гранично транспортиране на биологични материали.  
Представителят на АМГЕНЛАБ поема пробите и заключенията от лабораторните тестове и ги изпраща за тестване в американската лаборатория още същия ден по експресна поща, заедно с придружаващите ги документи.
След завършване на процедурата, същия ден или в 24-часов срок, клиентът заплаща остатъка от дължимата сума по банков път или, ако пожелае, в брой на място.

Какво ще получа?

Бременната жена и тествания мъж (предполагаем баща) или техните адвокати ще получат по куриер комплект документи, съдържащ: оригинален нотариално заверен и подпечатан със сух печат резултат на английски език, подписан от директора на лабораторията, превод на български език и копие на цялата попълнена при подаване на поръчката документация, в т.ч. копия на личните документи, декларации и информирано съгласие. Когато тестът се извършва по искане на съда, резултатът ще бъде изпратен директно там.

Резултати от тестове за официални нужди се изпращат само по препоръчана поща и не могат да бъдат свалени онлайн от нашата страница.

Кога ще получа резултата?

Резултатът от Вашия тест ще бъде готов след 10 работни дни от момента на вземане на кръвта.

Цена на теста и заплащане

За да видите цената на този тест, моля въведете в долната търсачка тестваните лица и вида на пробите, които ще предоставите за тестване ("бременна майка", "предполагаем баща" и "венозна кръв"). Моля да имате предвид, че за този вид тест не предлагаме експресна услуга.
В посочената цена не са включени лабораторните изследвания за СПИН, васерман и австралийски антиген на бременната и тествания мъж, и се заплащат отделно на място на касата на гинекологичната клиника по неин ценоразпис, приблизително по 60 лв. на човек.
След като се обадите поне 5 дни предварително за резервиране на дата и час за даване на кръвните проби, ще бъдете помолени да преведете по банков път 250 лв. депозит, който после ще бъде приспаднат от крайната цена. Целта на депозита е за покриване на предварителни разходи по маркиране с бар-кодове и заплащане на цената на специалния тестов комплект, който ще бъде предназначен само за вас, и други предварителни разходи.
След като дадете кръвните проби, ще бъдете помолени да преведете по банков път останалата част от сумата за теста. Кръвните Ви проби ще бъдат изпратени за САЩ още същия ден, но няма да започне тестването им докато не внесете пълната сума и ни изпратите по електронната поща сканирана вносна бележка или ни уведомите по телефона за номера на банковия превод.
В случай, че клиентът се откаже от теста и не извърши плащането, кръвните проби се унищожават, а депозита от 250 лв. не се възстановява.

Ако имате допълнителни въпроси или нужда от консултация, не се колебайте да се свържете с нас по телефона или електронната ни поща.

ИЗБОР НА ВИД ТЕСТ И ЦЕНА (върху посочените цени се начислява 20% ДДС)

Отбележете целта на теста:

Тестване на 16 лоси, вероятност>99,9%. (Информация за тестване на 20 и 25 лоси вижте тук)

Изберете участници в теста и вида проби (стерилни тампони или предмети) :

Бързи отговори на въпроси

 • Не знам кой вид тест ми е нужен
 • Не знам кой вид тест ми е нужен

  За да изберете тест, посетете страницата ни "Тестове и цени" или вижте пълния списък с видовете тестове за доказване на бащинство и родство, които предлагаме. За да намерите тест за генетично заболяване, кликнете тук.

  За по-сложните тестове, когато се налага тестване на допълнителни лица, трябва да ни се обадите по телефона за консултация.

  Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте и се свържете с наш експерт по телефона или по електронната поща за безплатна консултация. Влезте в раздел „Контакти” или поръчайте обаждане по телефона в удобно за Вас време от бутон „Поръчай обаждане” и наш експерт ще се свърже с Вас.

 • Искам анонимност и конфиденциалност

  Искам анонимност и конфиденциалност

  АМГЕНЛАБ гарантира пълна дискретност и конфиденциалност при извършване на теста и опазване на тайната на резултата за всички видове тестове. Това е наша възприета и стриктно спазвана бизнес-практика по американски стандарти.

  Тестовете за лична информация извършваме съвсем дискретно и тестваните лица остават анонимни. В резултата от теста няма да бъдат упоменати имената на тестваните лица. Готовият резултат се изтегля от страницата ни само от поръчителя на теста с помощта на предоставена от нас парола.

  При тестове за съд и официални нужди също гарантираме 100% конфиденциалност, като резултата ще получат по куриер само спорещите страни, техните адвокати или съда, поръчал теста.

  Повече информация за това как осиуряваме тайната на теста и как опазваме личните Ви данни може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Мога ли сам да си взема ДНК пробите?

  Не, не изпращаме комплекти за домашно вземане на ДНК проби. Трябва да запишете час и да дойдете лично до някоя от манипулационните ни в София, Пловдив или Шумен. Ако желаете тест за представяне в съда, ДНК проби се вземат само в кабинета ни в София срещу представени лични документи и паспортни снимки. 

 • Какво представлява комплекта за ДНК проби?

  Какво съдържа комплектът за вземане на проби?

  Комплектът за вземане на проби съдържа 3 пакетчета със специални стерилни дакронови тампони, пликове за пробите на всяко тествано лице, 2 чифта стерилни ръкавици, подробно упътване за ползване и необходимите формуляри за попълване – поръчка и информирано съгласие. Стерилният тампон представлява 8-10 см. дълга пластмасова тръбичка със специален стерилен дакронов връх за по-добро вземане на клетъчен материал от вътрешната страна на бузата и съхранението му. Повече информация може да намерите в раздел "Важна информация".

 • Как се вземат ДНК пробите?

  Кой и как ще ми вземе пробите?

  За ДНК тест за съд и други официални нужди пробите се вземат задължително от лаборант на АМГЕНЛАБ безплатно в манипулационната ни в София.

  За тест за бащинство по време на бременността венозна кръв се дава в посочена от нас гинекологична клиника в София.

  За ДНК тестове за лична информация проби може да дадете в манипулационните ни в София, Пловдив и Шумен.

  Посещенията в офисите ни за вземане на проби или за консултация се извършват само след предварителна резервация на дата и час. Цената на процедурата е 30 лв., които се заплащат на място, а сумата за извършване на самия тест, съгласно ценоразписа, се превежда по банковата ни сметка след вземане на пробите. По изключение може да поръчате наш специалист да вземе ДНК проба от новородено в родилните домове в София или Пловдив, за което се заплаща такса 50 лв.

 • Колко струва теста и как се плаща?

  Колко струва теста и как се плаща?

  Цената зависи от много фактори - вид на теста, вид на пробите, брой на тестваните лица, курс на долара, дали е за съд или за лична информация, дали е обикновена или експресна услугата и др. Най-евтин е ДНК теста за доказване нан бащинство за лична информация, като за един баща и едно дете се заплащат общо 720 лв. с включено ДДС плюс 30 лв. такса за вземане на пробите.

  Цената на всеки тест може да изчислите сами, като въведете в търсачката ни на първа страница вида на теста, родствената връзка на тестваните лица и вида на пробите, които желаете да тествате. При по-сложни тестове може да не се калкулира цена, защото е нужно да се тестват повече от две лица. В такива случаи ни се обадете по телефона за консултация и ценова оферта.

  Сумата за всички тестове се заплаща по банков път до 24 часа от предоставянето на пробите. На място се заплащат само 30 лв. такса за вземане на ДНК пробите от наш експерт. Само за неинвазивния тест за бащинство по време на бременността се изисква депозит от 250 лв. за запазване на дата и час за вземане на кръвните проби от майката и предполагаемия баща. Номерът на банковата ни сметка може да намерите в раздел "Контакти".

  Кликнете тук за да видите сравнителна таблица с цените на АМГЕНЛАБ с тези на две български лаборатории.

 • Кога и как ще получа резултата?

  Кога и как ще получа резултата?

  При повечето тестове за доказване на родствени връзки чрез тестване на проби с тампони ще получите резултата след 8 до максимум 10 работни при обикновена поръчка и до 5 работни дни за експресна. Но в случай, че поне една от пробите е предмет, резултатът ще е готов след 12 до 14 работни дни. За тестване на криминални улики, за доказване на потекло и за тестовете по време на бременността сроковете са посочени на съответните страници.

  Готовият резултат за тестовете за лична информация, за потекло и от тестване на улики и предмети се изтегля от страницата ни с помощта на предоставена от нас парола. Ако изрично сте посочили в поръчката си, резултатът от вашия тест може да Ви бъде изпратен и по куриер на посочения адрес или до поискване за Ваша сметка с наложен платеж от 10 лв.

  Резултати от тестове за съд и други официални нужди не могат да се свалят от интернет, а се изпращат задължително само по куриерска служба до поръчителите, техните адвокати или до съда, постановил извършването на теста. В зависимост от натовареността на лабораторията, понякога резултатите са готови няколко дена предварително, затова проверявайте по-често с бутон "Изтегли резултат".

 • Има ли експресна услуга?

  Има ли експресна услуга?

  Да, за повечето стандартни тестове за лична информация предлагаме експресна услуга срещу доплащане. Резултатът от експресен ДНК тест за лична информация ще е готов след максимум 5 работни дни от момента на вземане на ДНК пробите и ще можете да си го изтеглите от страницата ни в интернет с предоставена Ви парола. Ако желаете да получите резултата по куриер, за това ще са нужни още 24 часа за големите градове или 2 дни до малките населени места..

  Ескпресните тестове за официални нужди се изпъляват за до 7 работни дни поради необходимостта резултата да бъде нотариално заверен и да го получите лично по куриер. Резултати от официален тест не могат да се изтеглят от страницата ни в интернет.

 • Как мога да повиша точността на теста?

  Как мога да повиша точността на теста?

  Американската лаборатория използва най-съвременни технологии, гарантиращи 100% точност на резултата и гарантирана вероятност за доказване или отхвърляне на бащинство и майчинство от 99,9% до над 99,9999999% в зависимост от тестваните генетични маркери и броя на тестваните роднини. Стандартно всички тестове се правят чрез сравняване на ДНК по 16 генетични маркера (лоси), което гарантира вероятност за доказване на бащинство поне 99.9%, което е достатъчно по международен стандарт.

  Ако желаете по-голям процент на доказана вероятност за бащинство/майчинство, срещу доплащане може да поръчате тест по 20 или 25 маркера, което е максимално възможното в света в момента, и да получите вероятност над 99.9999999%. Друга възможност да повишите надеждността на теста, е като предоставите и проби от майката, които ще тестваме безплатно. Повече информация може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Изисква ли се проба от майката?

  Изисква ли се проба от майката?

  Само при тестове за бащинство за официални нужди се изискват проби от детето, майката и предполагаемия баща. Във всички останали случаи тестването на майката е по желание на клиента и безплатно, за наша сметка. Но винаги препоръчваме когато има възможност да се тества и майката, защото това повишава процента на вероятността за бащинство и вместо 99,9% може да достигне до над 99,999999% в зависимост от броя на тестваните генетични маркери.

 • Има ли значение възрастта на детето?

  Има ли значение възрастта на детето?

  Не, възрастта няма значение. Проби за ДНК теста за бащинство могат да се вземат дори веднага след раждането му. Ако е в родилен дом в София, поръчайте наш лаборант да дойде и да вземе пробите на място, безплатно за Вас. Дори предлагаме и тест за бащинство още по време на бременността, който е най-върховата и съвременна технология, известна до момента в света. Този тест се прави с венозна кръв от майката и бащата след 9-та гестационна седмица и е абсолютно безвреден за плода.

 • Как да направя тест ако бащата отсъства?

  Може ли да се направи тест при отсъстващ баща или дете?

  Когато бащата или друго тествано лице отсъства по някаква причина, например е в чужбина, в неизвестност, починало или друга причина, също е възможно да се направи негов ДНК тест, но резултатът ще може да се ползва само за лична (семейна) информация. В тези случаи трябва да предоставите негов или ползван от него личен предмет, от който ще се извлече негова ДНК. Ако лицето се намира в друга държава, АМГЕНЛАБ може да изпрати комплект за вземане и в чужбина, или да съдейства за вземане на проби от представител на DDC Diagnostic Center в над 50 държави по света. Повече информация за приемливите предмети за тестване може да намерите в раздел „Важна информация”.

 • Къде се намира лабораторията?

  Къде се намира лабораторията?

  Това наистина е важен въпрос, ако искате тестът Ви да е истински и точен. Не поръчвайте тест в случайни сайтове, само защото цената му е ниска. Има лаборатории по света, които поддържат ниски цени, защото не използват последни технологии и не са сертифицирани по международните стандарти. Може да ги познаете по това, че извършват теста бавно, понякога за над 20 и повече дни. В модерните лаборатории повечето процеси са роботизирани, което им позволява да извършват стотици тестове на ден.

  В зависимост от вида му, Вашият тест ще бъде извършен по най-съвременни технологии в една от американските или германски генетични лаборатории, с които работим. Съветваме Ви никога да не поръчвате тест, ако не знаете коя е лабораторията, в коя държава се намира и дали е международно акредитирана! За повече информация вижте раздел „За нас”.

 • Правите ли "кръвно-групов" тест за бащинство?

  Правите ли кръвен тест за бащинство?

  Съжаляваме, но това е много стара и неточна технология за доказване на бащинство и отдавна не се прави в американските лаборатории. Не Ви съветваме да разчитате на точен резултат за доказване на бащинство чрез сравняване на кръвни групи. Биологичният материал, който ще вземем от вътрешната страна на бузата Ви напълно безболезнено, ще съдържа същата ДНК, както кръвта, но получения резултат ще бъде гарантирано точен. Тестваме кръвни проби или петна от кръв единствено за нуждите на дискретните тестове за лична информация или на улики за нуждите на криминалистиката.

  Единствения т. нар. „кръвен” тест, който предлагаме, е за доказване на бащинство по време на бременността с венозна кръв от майката и предполагаемия баща.

 • Трябва ли да идвам лично до София?

  Трябва ли да идвам лично до София?

  Да, за тест за съд или за емиграция е задължително всички тествани лица (по желание и техните адвокати) да присъстват лично при нас в София за проверка на личните документи, вземане на пробите и подписване на нужната документация.

  При другите видове тестове за лична инфомация е възможно да дадете ДНК проби освен в София, също и в манипулационните ни в Пловдив или Шумен.

  За тестове за доказване на потекло не е нужно да посещавате нашите кабинети. Всичко се извършва по куриерска служба „СПИДИ” или Еконт.

  Срещу такса от 50 лв. може да поръчате вземане на ДНК проби от новородени деца още в родилния дом в градовете София и Пловдив. 

 • Искам консултация с експерт

  Искам консултация с експерт

  При затруднения с избора на вида тест за бащинство или друго родство може да се консултирате безплатно с наш експерт по телефона, по електронната поща или натиснете бутон „Поръчай обаждане” и посочете удобно за Вас време. Ако все-пак желаете лична консултация с наш специалист, може да си запазите дата и час за посещение в офиса ни в гр. София. Цената на консултацията за ДНК тестове за бащинство е 30 лв., а за генетични болести е 50 лв., които се заплащат на място.

  Моля не идвайте при нас без запазен час и не чакайте в приемната ни, ако нямате час, защото обикновено клиентите предпочитат да запазят анонимност и не желаят да бъдат виждани. 

  За тестове за генетични заболявания не предлагаме консултация по телефона, а само на място с нашия генетичен експерт с предварително записване.

Real Time Analytics